Railcare kommer att publicera delårsrapporten för det andra kvartalet 2022 den 18 augusti 2022 kl. 07:30 CEST.