Railcare kommer att publicera delårsrapporten för det andra kvartalet 2021 den 19 augusti 2021 kl. 07:30 CEST.