Railcare kommer att publicera Bokslutskommunikén för 2022
den 16 februari 2023 kl. 07:30 CET.