Railcare kommer att publicera bokslutskommunikén för 2021 den 17 februari 2022 kl. 07:30 CET.