Railcare Group AB:s valberedning inför årsstämman 2021 utgörs av Åke Elveros, utsedd av Norra Västerbotten Fastighets AB, Lina Ådin, utsedd av TREAC AB, samt Kjell Lindskog, utsedd av Familjen Marklund och Dahlqvist. Valberedningen har utsett Åke Elveros till sin ordförande. Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 38,9 procent (30 september 2020) av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post: ir@railcare.se