Kontakta oss

Styrelse

 

Catharina_Elmsater_SvardCatharina Elmsäter-Svärd

Styrelseordförande
Född:
1965
Befattning: Styrelseordförande och ledamot i ersättningsutskottet.
Andra pågående uppdrag: Catharina är styrelseordförande i SSK Arena Aktiebolag, SSK Marknad AB, Tälje Event AB samt AB Elmsäters i Enhörna. Hon är verkställande direktör i Sveriges Byggindustrier Service AB.
Övrig erfarenhet: Catharina har varit riksdagsledamot under 11 år och var infrastrukturminister mellan 2010–2014. Hon är ordförande i styrelsen för Institutet för Framtidsstudier samt det Strategiska Innovationsprogrammet Drive Sweden samt diplomerad marknadsekonom från RMI-Berghs.
Oberoende i förhållande till Railcare och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Railcare Group AB (inklusive närstående): Catharina äger 1 000 aktier i Railcare Group AB genom AB Elmsäters i Enhörna.

Anna_Weiner_JifferAnna Weiner Jiffer

Styrelseledamot
Född: 1971
Befattning: Styrelseledamot i Bolaget, ledamot i ersättningsutskottet och ordförande i revisionsutskottet.
Andra pågående uppdrag: Anna är styrelseordförande i HållbarTillväxt Sverige AB, Real Sydfastgruppen AB, Real Samhällsfastigheter AB, Real Nya Bostäder i Karlskrona AB samt Real Fastigheter i Karlskrona AB. Hon är styrelseledamot och verkställande direktör i Real Holding i Sverige AB (publ). Hon är styrelseledamot i LC-Tec Holding AB, Serendipity AB, Real Nissaholmen Fastigheter AB, Real Fastigheter AB, Real Fastigheter i Landskrona AB, Real Fastigheter i Torsås AB, Real Fastigheter i Håbo AB, Real Nya Bostäder i Skövde AB samt Berotec AB.
Övrig erfarenhet: Anna var tidigare global affärsområdeschef på IKEA of Sweden. Hon var också styrelseledamot i Bolaget under perioden 2007-2011. Hon har en Master of Science inom Väg & Vatten från Chalmers.
Oberoende i förhållande till Railcare och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Railcare (inklusive närstående): Anna äger 5 000 aktier i Railcare Group AB

 

Adam_AdinAdam Ådin

Styrelseledamot
Född: 1980
Befattning: Styrelseledamot i Bolaget och ledamot i ersättnings- respektive revisionsutskottet.
Andra pågående uppdrag: Adam är styrelseordförande i Ambra Ventilation Nord AB, Ambra Ventilation AB, Extena AB, Maud & Samme Lindmarks Familjestiftelse samt Karlfast AB. Han är Styrelseledamot i Rikthyveln 1 AB, Zone Systems AB, Transforma Invest Aktiebolag, Transforma Företag AB, Handelskammaren Service AC län AB, Ljuslådan AB samt AC Invest AB. Han är verkställande direktör i TREAC Aktiebolag. Han är styrelsesuppleant i Bjurbacka AB.
Övrig erfarenhet: Adam har erfarenhet av ekonomistyrning, finansiering, ledarskap och verksamhetsutveckling i rollen som ledande befattningshavare. Han har en magisterexamen i företagsekonomi från Umeå Universitet.
Oberoende i förhållande till Railcare och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav i Railcare (inklusive närstående): Adam äger 75 000 aktier direkt i Railcare Group AB samt  2 200 000 aktier genom TREAC Aktiebolag.

lars-stenlundLars Stenlund

Styrelseledamot
Född: 1958
Befattning: Styrelseledamot i Bolaget och ledamot i ersättningsutskottet respektive revisionsutskottet.
Andra pågående uppdrag: Lars är styrelseordförande i Capitex AB, Vitec Energy Aktiebolag, Vitec Plania AS, Futursoft Oy, Tietomitta Oy, Vitec Nice AS, Vitec Infoeasy AS, Vitec Datamann A/S, Vitec Fox AS, Vitec Aloc A/S, Vitec Autodata AS, IMHO Oy, Acu Vitec OY, Vitec IT Drift AS, Vitec Megler AS samt Vitec IT-Makeriet AS. Han är styrelseledamot i Vitec Megler AB, C4 Contexture AB, ADservice Scandinavia AB, 3L System Aktiebolag, Vitec Fastighetssystem Aktiebolag, Vitec Förvaltningssystem AB, Vitec Mäklarsystem AB, Vitec Capifast AB, 3L Media AB, Vitec Capitex AB, Vitec AB, Vitec IT-Drift AB, Vitec Software AB samt Umeå Universitet Holding AB. Han är verkställande direktör i Vitec Software Group AB (publ).
Övrig erfarenhet: Lars är grundare av och verkställande direktör i Vitec. Han har en fil. dr. i fysik från Umeå Universitet.
Oberoende i förhållande till Railcare och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Railcare (inklusive närstående): 0.

 

anders_westermark_2018Anders Westermark

Styrelseledamot
Född: 1959
Befattning: Styrelseledamot i Bolaget och ledamot i ersättningsutskottet.
Andra pågående uppdrag: Anders är VD för Norra Västerbotten Tidnings AB sedan 2002 och sitter som styrelseordförande i TREAC AB, Grit Media AB och Samköpsgruppen TU, styrelseledamot i ett flertal styrelser inom media- och fastighetsbranschen samt investmentbolag.
Övrig erfarenhet: Anders har tidigare erfarenhet som VD inom inredningstillverkning, byggindustrin samt controllerarbete. Anders är ekonom från Linköpings Universitet och han har genomgått Handelshögskolan i Stockholms ”Executive Education”.
Oberoende i förhållande till Railcare och dess ledande befattningshavare: Ja.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej.
Innehav i Railcare (inklusive närstående): Anders äger 107 000 aktier direkt i Railcare Group AB.

 

Ulf_MarklundUlf Marklund

Styrelseledamot
Född: 1954.
Befattning: Styrelseledamot och vice verkställande direktör i Bolaget.
Andra pågående uppdrag: Ulf är styrelseordförande och verkställande direktör i Matech Marin AB. Han är styrelseordförande i ATUMO AB. Han är styrelseledamot i UAM Invest AB, Kurjovikens Havsmarina AB samt Jeloin Data Aktiebolag. Han är styrelsesuppleant i Deinceps AB.
Övrig erfarenhet: Ulf är innovatör och utvecklare, var med och grundade och var tidigare verkställande direktör i Railcare Group AB. Han var styrelseledamot i UAM Foundation AB fram till juni 2016, RTN Rail Test Nordic AB fram till september 2015 samt Seaside Adventure i Skelleftehamn ekonomiska förening fram till mars 2015. Ulf har utbildning från byggnadsteknisk linje på tvåårig fackskola.
Oberoende i förhållande till Railcare och dess ledande befattningshavare: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Railcare (inklusive närstående): Ulf äger 1 311 405 aktier genom Fuersson Management Ltd. samt 125 000 aktier genom Deinceps AB, ett bolag samägt med Daniel Öholm.