Koncernledning

Mattias Remahl

CEO och CFO. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 2021.

Ulf Marklund

Vice VD. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 1992

Lisa Borgs

IR- och redovisningsansvarig. Anställd sedan 2014 och medlem i koncernledningen sedan 2022.

Jonny Granlund

Affärsområdesansvarig Skandinavien. Anställd sedan 2007 och medlem i koncernledningen sedan 2021.