Koncernledning

Daniel Öholm

CEO. Anställd sedan 2010, i koncernledningen sedan 2010

Ulf Marklund

Vice VD. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 1992

Mattias Remahl

CFO. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 2021.

Sofie Dåversjö - Föräldraledig

IR- och Kommunikationsansvarig. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 2017

Se Investerarkontakter för tillförordnad under föräldraledigheten.

Jonny Granlund

Affärsområdesansvarig Skandinavien. Anställd sedan 2007 och medlem i koncernledningen sedan 2021.