Kontakta oss

Koncernledning

Daniel ÖDaniel Öholm

CEO
Född: 1971
Befattning: CEO i Bolaget.
Andra pågående uppdrag: Daniel är styrelseledamot i Örebro Tennis och Badmintonhall Ekonomisk förening, Deinceps AB samt Sveriges Järnvägsentreprenörer AB.
Övrig erfarenhet: Daniel har arbetat vid Banverket och NCC och har över 20 års erfarenhet inom järnvägsbranschen både inom privat näringsverksamhet samt som statlig beställare. Han har en lång och gedigen erfarenhet från underhåll, nybyggnation, entreprenör samt som företagsledare. Han är utbildad gymnasieingenjör med bygginriktning.
Innehav i Railcare (inklusive närstående): Daniel äger 135 000 aktier direkt i Railcare Group AB samt 125 000 aktier genom Deinceps AB, ett bolag samägt med Ulf Marklund.

Mob:
+46 70 528 01 83
E-post: daniel.oholm(a)railcare.se
Ulf MUlf Marklund

Vice VD
Född: 1954
Befattning: Styrelseledamot och vice verkställande direktör i Bolaget.
Andra pågående uppdrag: Ulf är styrelseordförande och verkställande direktör i Matech Marin AB. Han är styrelseordförande i ATUMO AB. Han är styrelseledamot i UAM Invest AB, Kurjovikens Havsmarina AB samt Jeloin Data Aktiebolag. Han är styrelsesuppleant i Deinceps AB.
Övrig erfarenhet: Ulf är innovatör och utvecklare, var med och grundade och var tidigare verkställande direktör i Railcare Group AB. Han var styrelseledamot i UAM Foundation AB fram till juni 2016, RTN Rail Test Nordic AB fram till september 2015 samt Seaside Adventure i Skelleftehamn ekonomiska förening fram till mars 2015. Ulf har utbildning från byggnadsteknisk linje på tvåårig fackskola.
Oberoende i förhållande till Railcare och dess ledande befattningshavare: Nej.
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja.
Innehav i Railcare (inklusive närstående): Ulf äger 1 311 405 aktier genom Fuersson Management L.td. samt 125 000 aktier genom Deinceps AB, ett bolag samägt med Daniel Öholm.

Mob: +46 70 554 17 99
E-post: ulf.marklund(a)railcare.se

micke_fMikael Forsfjäll

CFO
Född: 1969
Befattning: CFO i Bolaget.
Andra pågående uppdrag: Mikael har inte några andra pågående uppdrag som medlem av förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller delägare.
Övrig erfarenhet: Mikael har tidigare varit anställd av Metso Sweden AB (2013–2017) som Business Controller, Midroc Miljöteknik AB (2010–2013) som Ekonomichef, konsultbolaget AGL Treasury Support AB (2007–2010), inom Scaniakoncernen (2002–2007) som Financial Controller på koncernnivå och dessförinnan som gruppchef/redovisningschef för avdelningen Corporate Treasury och redovisningsansvarig för ett av treasurybolagen, samt Grant Thornton (1999–2002) som revisorsassistent. Han har en magisterexamen i ekonomi med inriktning på redovisning och finansiering från Uppsala Universitet.
Innehav i Railcare (inklusive närstående): Mikael äger 1 675 aktier i Railcare Group AB.

Mob: +46 72 528 01 59
E-post: mikael.forsfjall(a)railcare.se

Sofie Dåversjö

Kommunikationsansvarig
Född: 1988
Befattning: Kommunikationsansvarig i Bolaget.
Andra pågående uppdrag: Sofie har inte några andra pågående uppdrag som medlem av förvaltnings-, lednings-, eller kontrollorgan eller delägare.
Övrig erfarenhet: Sofie har arbetat tillsammans med ledning och styrelse i Enea AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm (Small Cap), under de senaste fyra åren. Under sin tid på Enea arbetade Sofie som Communications Manager, Investor Relations, Investor Relations Coordinator och Executive Assistant. Hon har en civilekonomexamen med inriktning på organisation och ledarskap från Örebro Universitet.
Innehav i Railcare (inklusive närstående): 0.

Mob: +46 72 528 00 09
E-post: sofie.daversjo(a)railcare.se

anders_antonsson_2Anders Antonsson

IR-ansvarig
Född: 1964
Befattning: IR-ansvarig i Bolaget (konsult).
Andra pågående uppdrag: Anders är styrelseordförande i RHR Corporate Communication AB, samt styrelseledamot och verkställande direktör i circle360 communication AB.
Övrig erfarenhet: Anders arbetar som IR-ansvarig på Cherry AB (publ) sedan september 2017 och har arbetat som IR-ansvarig på Serneke Group AB (publ) (2016–2017), IR-ansvarig på Nordic Waterproofing Holding A/S (2015–2017), IR-ansvarig på DDM Treasury Sweden AB (publ) under 2015, senior konsult på Grayling Sweden under 2013, Vice President Investor Relations på Northland Resources S.A. mellan 2011–2013. Han har en fil kand. från Lunds Universitet.
Innehav i Railcare (inklusive närstående): 0.

Mob: +46 70 999 49 70
E-post: anders.antonsson(a)railcare.se