Koncernledning

Mattias Remahl

Verkställande direktör. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 2021.

Lisa Borgs

CFO. Anställd sedan 2014 och medlem i koncernledningen sedan 2022.

Jonny Granlund

Ansvarig för entreprenadverksamheten och för Maskin och Teknik. Anställd sedan 2007 och medlem i koncernledningen sedan 2021.

Johan Hansén

Ansvarig för transportverksamheten. Anställd sedan 2014 och medlem i koncernledningen sedan 2023.