Koncernledning

Mattias Remahl

CEO och CFO. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 2021.

Ulf Marklund

Vice VD. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 1992

Daniel Öholm

Affärsområdesansvarig UK. Anställd sedan 2010, i koncernledningen sedan 2010

Sofie Dåversjö - Föräldraledig

IR- och Kommunikationsansvarig. Anställd och medlem i koncernledningen sedan 2017

Se Investerarkontakter för tillförordnad under föräldraledigheten.

Jonny Granlund

Affärsområdesansvarig Skandinavien. Anställd sedan 2007 och medlem i koncernledningen sedan 2021.