Kontakta oss

Logistik, fordon och bemanning

Din flexibla problemlösare för logistik på järnväg

Railcare T är ett järnvägsföretag specialiserat på entreprenad- och projekttransporter i Sverige. Vi har stor erfarenhet av att upprätta nya samarbeten och kan erbjuda anpassade lösningar – allt från helhetslösningar till enstaka uthyrning.

För att säkra kvalitet och felavhjälpning samt vid behov anpassa utrustning till nya uppdrag har vi två egna verkstäder för lok och vagnar.

Verkstäderna erbjuder tjänster till järnvägens aktörer, men står också för service av Railcares egna lok, vagnar och maskiner.

Vi är även för järnvägen godkänt utbildningsföretag och certifierade som ECM för godsvagnar och godsvagnsunderhåll.

Kontakta oss:

Ring mig på +46 70 657 90 01 eller maila mig på

hans.flodmark@railcare.se
- Hans Flodmark – specialtransporter

Ring mig på +46 72-577 54 11 eller maila mig på

patrik.soderholm@railcare.se
- Patrik Söderholm – lokverkstad

Ring mig på +46 (0)72 242 81 42 eller maila mig på

johan.hansen@railcare.se
- Johan Hansén – uthyrning

Ring mig på 072-222 40 04 eller maila mig på

johan.fredriksson@railcare.se
- Johan Fredriksson – vagnsverkstad